Soul Body Fusion

 

 

Vad är Soul Body Fusion?

Glenda Green som skrivit Love without end sammanfattar det så här:

"Själen ropar efter en verklighetsupplevelse som den bara kan få av det fysiska livet. Kroppen ropar efter en odödlighetsupplevelse som bara själen kan ge den. När du tillåter dem att förenas vet du omedelbart hur det känns att vara den kärlek du är."

 

Vi har alla fantastiska själar och vackra ljuskroppar men allt för ofta är de osynkroniserade med vår fysiska kropp. Vi lever våra liv i halvskugga oförmögna att dra till oss det välmående och det överflöd som är vår födslorätt.

När vi föds vibrerar vår kropp och själ på samma frekvens. Genom livet är vi med om många mer eller mindre svåra händelser som gör att vi förlorar en del av kontakten med vår själ. Kroppen och själen är inte längre i harmoni med varandra.

När vi använder oss av Soul Body Fusion® skapar vi möjlighet för kropp och själ att förenas. Vi öppnar upp för vår oändliga potential så vi kan bli den vi är menade att vara.

 

 

Soul Body Fusion® är skapad av Jonette Crowley, andlig lärare och författare till böckerna "Örnen och Kondoren" och "Förena kropp och själ med SoulBodyFusion.

Läs mer på www.jonettecrowley.com

 

 

 

 

Klangrummet - charlotte@klangrummet.se - 0760-51 20 70

Kontakt

Charlotte Palm

0760 51 20 70

47charlotte@gmail.com