Gongmeditation

 

 

Gongens främsta syfte är att du kan komma förbi tankarna, vara bortom egots påverkan.

Gongen tar dig bortom tid och rum och ger en upplevelse av expanderat medvetande.

Det är Heartfulness, att uppleva sin inre gudomlighet.

 

Gongen frigör blockeringar i våra energikanaler. När gongen ljuder kommer chakrarna i naturlig resonans.

 

Ljudvågen påverkar kroppen genom huden och nätverk av nerver.

 

Gongen är för alla. Du behöver ingen tidigare erfarenhet av någonting...och du möter dig själv på ett djupare plan.

 

Hur det går till:

Du ligger ner fullt påklädd eller sitter vid gongen. Slappnar av och låter vibrationerna skölja igenom dig och ditt energisystem.

 

Gongmeditationen består främst av gongspel men också tibetanska klangskålar och kristallskålar.

Klangrummet - charlotte@klangrummet.se - 0760-51 20 70

Kontakt

Charlotte Palm

0760 51 20 70

47charlotte@gmail.com